Eretekens en Medailles

Koninklijke en menslievende vereniging der dragers van eretekens en medailles van België

Menslievendheid 

Vaderlandsliefde

Onze missie

De vaderlandsliefde bevorderen met als leuze: 
Trouw aan Koning en aan Vaderland. 

Daden van moed en zelfopoffering belonen, met als leuze: 
Redden of Vergaan.

Onze evenementen

Jaarlijks organiseert het Nationaal Bestuur zijn Statutaire Vergadering.
Daarnaast heeft iedere afdeling zijn eigen Promotiefeest waarbij we met onze leden het glas heffen op een mooi werkingsjaar en een uitreiking organiseren. Daarnaast heeft iedere afdeling zijn eigen Statutaire Vergadering. 
Meer info in de kalender!